image_pdfimage_print

DJUR OCH NATUR

 

Big five är ett samlingsnamn på de fem afrikanska djur som ansågs vara de farligaste och mest eftertraktade bytesdjuren för storviltjägare. Numera används utrycket även bland safariresenärer som checklista på djur som man sett i parker och reservat. De fem djuren är lejon, leopard, afrikansk elefant, afrikansk buffel och vit noshörning (svart noshörning brukar också räknas i i Big Five.

Lejonet är det största av de afrikanska kattdjuren och har också den högsta genomsnittsåldern, upp till 15 år. Hanarna kan väga 250 kg och honorna 150 kg. Lejonet kan jaga sitt utvalda byte med en topphastighet på över 60 km/tim. Honan är jägaren i familjen. Hon fäller ofta sitt byte genom ett språng, drar ned det till marken och stryper lufttillförseln med ett kvävande bett över strupen. Bilden är från Tanzania.

 

Leoparden är mycket mindre än lejonet och uppnår bara en tredjedel av lejonets vikt, ungefär 60-75 kg. Leoparden är ensamjägare och rör sig vanligen på nätterna. Leoparden är en suverän jägare och slår ofta till genom att smyga sig på sitt byte och efter en kort rusning knäcka nacken på sitt offer. En annan vanlig jaktmetod är att kasta sig ned från ett träd  mot bytet. Bilden är tagen i Serengeti i Tanzania.

 

Elefanten är jordens största landdäggdjur. Den har inge egentliga fiender i djurvärlden men är ändå hotad. Den kräver enorma landytor för sina vandringar och för att tillfredsställa sitt näringsbehov. Trots en vikt på drygt 6 ton kan den röra sig närmast ljudlöst. En elefant kan bli upp till 50-65 år. Elefanterna är mycket sociala och rör sig oftast i hjordar på 10-20 djur. Hjorden leds vanligtvis av den äldsta honan och består oftast av andra honor och ungar. Elefanten har dålig syn men utmärkt luktsinne och välutvecklad hörsel.

Den afrikanska buffeln förekommer både i skogar och på slätter, från havsnivå till områden över 3 000 meters höjd. Vattnet är livsviktigt för buffeln, inte bara för att dricka utan också för gyttjebad som skydd mot insekter och värme. Buffeln är ett slidhornsdjur och nära slält till tamboskapen. Buffeln anses var det allra farligaste av Big Five. Också lejon kan få sätta livet till när de försöker riva en fullvuxen buffeltjur. I första hand ger sid rovdjuren på de små kalvarna.

 

Den vita noshörningen eller trubbnoshörningen lever i huvudsak enbart på gräs. Den har en red mun och längre huvud än spetsnoshörningen. Den är också mer fredlig och social inriktad än spetsnoshörningen. Den utrotningshotade trubbnoshörningen finns i huvudsak i Sydafrika och de få importerade grupper som idag förekommer i Östafrika vaktas dag och natt. Under 1970-talet dödades 90% av noshörningarna i Kenya, Uganda och norra Tanzania. Det är de åtråvärda hornen som blivit noshörningens egen fiende.

Den svarta noshörningen eller spetsnoshörningen är den mindre av de två och också den ursprungliga. En fullvuxen hane kan väga över 1,5 ton och ha en mankhöjd på ca 1,5 meter. Den stora kroppen vilar på relativt korta ben men intrycket av klumpighet är skenart. med en förvånansvärd snabbhet kan djuret komma upp i en hastighet på 50 km/tim.

 

Geparden är världens snabbaste landdjur. Den kan nå en hastighet på 90 km/tim i sina anfall på antiloper och gaseller. Geparden har ett litet huvud, smal kropp med böjlig ryggrad och långa ben – allt utvecklat för en extrem snabbhet. I likhet med lejonet förser den fler djur än sig själv med föda beroende på att den inte kan försvara sig mot hyenor, leoparde och lejon. Klorna fungerar som spikskor eftersom de inte kan dras in.

Menu