1

Inför avresa

Inför avresa till Tanzania

Pass och visum

Valuta och bankkort

Betalning i Tanzania

Försäkringar

Allmänna säkerhetsläget

Vaccination