image_pdfimage_print

De priser ni ser på våra reseförslag är ungefärliga priser. Priserna kan variera och det är i synnerhet flygbiljetterna som varierar, övriga priser är förutsebara men varierar beroende på säsong. När resor beställs tidigt är flygpriserna låga och vice versa. I synnerhet med avresor kring jul och nyår stiger priserna snabbt men det är då även stor efterfrågan på lodger och det kan vara fullbokat på många hotell mer än ett halvår i förväg.

I Östafrika är säsongsindelningen enligt följande:

normalsäsong: 11 januari – 31 mars samt 1 juli till 31 oktober

högsäsong:       16 december – 10 januari

lågsäsong:         1 april – 30 juni samt 1 november – 15 december

Notera att det normalt sett är en lång regnperiod från slutet av mars till slutet av maj månad. Det är möjligt att genomföra safari under regnperioden men man får räkna med att det kan komma störtskurar och vissa vägar kan vara svårframkomliga.

Priset för barn varierar beroende på ålder och det kan också variera beroende på hur familjer väljer att bo. På några hotell på Zanzibar finns det familjerum och i dessa fall blir det mycket förmånligt för barnen.

Menu