Kritik mot EU:s biobränslepolitik

Post 5 of 6
image_pdfimage_print

Hjälporganisationen Oxfam riktar skarp kritik mot EU:s biobränslepolitik. Regnskog skövlas och grödor som kunde ha använts som mat bränns upp – samtidigt som en jättelobby bromsar reformivern.

– Politiken skadar klimatet och människor världen över, säger Oxfams Marc-Olivier Herman

Omkring 150 företag med 600 lobbyister försöker påverka tjänstemän och beslutsfattare på EU-nivå inom biobranschsektorn, enligt Oxfams nya rapport.

I majoriteten av fallen rör det sig om biobränsletillverkare, odlare, handlare och de bolag som tillhandahåller tekniken till dem.

Enligt Oxfam går det mer än sju biobränslelobbyister på varje EU-tjänsteman som arbetar med att ta fram EU:s nya biobränslepolitik.

– Problemet är att alla intressegrupper ser till sitt eget intresse och inte det allmännas. Effekten för riktlinjerna som gäller fram till 2020 har varit en katastrof, säger Marc-Olivier Herman.

Han säger att det som kan verka vettigt för en europeisk jordbrukare på den globala nivån kan driva fram en investeringsvilja som tvingar människor att lämna sin odlingsmark i u-länder, och regnskogsskövling.

Sverige och svenska företag har haft stor påverkan, enligt Herman. Sverige rankas högt både när det gäller användande och produktion av biobränslen.

– Det finns ett antal svenska spelare och Sverige som helhet har haft en stor påverkan tidigare, och inte på ett särskilt bra sätt. Sverige har urvattnat en del av förslagen för att göra biobränslen hållbara. (…) Vi hoppas att Sverige i framtiden kommer att ha en betydligt mer positiv roll, säger han.

Biobränsleproduktionen har fått skarp kritik på sina håll i världen. Bland annat har regnskog i Indonesien och Malaysia fått ge vika för palmoljeplantage och på andra håll har biobränsleplantage slagit ut de traditionella grödorna. Oxfam nämner också ett misslyckat projekt i Tanzania som lämnat människor utan jobb och tillgång till mark.

Källa: Dagens Nyheter 2016-10-26

Menu