1

Uganda-Rwanda

Uganda-Rwanda

Uganda bildades av Storbritannien och omfattar ett flertal tidigare kungadömen. Uganda blev brittiskt protektorat 1894 och blev självständigt från Storbritanninen 1962 och spåddes en ljus framtid med välutbildade invånare och rika naturresurser. Istället följde 25 års vanstyre under Idi Amins och Milton Obotes diktaturer.

Uganda styrs sedan 1986 av president Yoweri Museveni. Den demokratiska utvecklingen sker långsamt och trots att den ekonomiska tillväxten varit relativt god under Musevenis ledning återstår mycket arbete innan Uganda övervunnit sina problem. Utvecklingen har periodvis gått snabbt med förbättringar inom de flesta områden.

UGANDA SOM RESMÅL Uganda förknippas ofta med bergsgorillorna, guldaporna och berget Rwnezori som är mer än 5 000 meter högt.

Vi arrangerar för närvarande inte några paketresor